พัดลมเพดานในสมัยนี้นอกจากเครื่องปรับอากาศที่ช่วยทำให้เราเกิดความสบายและผ่อนคลายหายร้อนแล้วได้นั้น พัดลมเพดานยังเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราคล้ายร้อนได้เช่นเดียวกัน  แต่พัดลมกับแอร์นั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าใช้จ่าย คุณภาพและการทำงานดูแลความสะอาด เพราะพัดลมจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียว และสามารถช่วยระบายอากาศและถ่ายเถอากาศภายในบ้านได้ดีอีกด้วย ทั้งนี้ยังถอดทำความสะอาดได้เองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างมาล้างเหมือนกับเครื่องปรับอากาศ ยังช่วยประดับตกแต่งบ้านให้เกิดความสวยงามด้วยโคมไฟสวยๆ สามารถเปิดได้ตลอดทั้งวัน ในทิศทางที่เหมาะสม