ประโยชน์ของการติดโซล่าเซลล์บนหลังคา 
 
การติดโซล่าเซลล์บนหลังคา นอกจากจะทำให้รับแสงแดดได้ดี ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านได้แล้ว โซล่าเซลล์ยังช่วยลดความร้อนของแสงแดดที่ส่องกระทบลองมาที่หลังคาบ้านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงส่งผลให้อุณหภูมิในบ้านเย็นลง ทำให้ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการทำความเย็นอีกด้วย ถึงแม้ว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์จะช่วยให้เราประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในบ้านแล้ว การออกแบบบ้านที่ถูกต้องก็ถือเป็นเรื่องที่ช่วยประหยัดพลังงานได้เช่นกัน เช่น การจัดวางหน้าต่าง หรือ กระจก ให้อยู่ในทิศที่เหมาะสม เพื่อรับแสงสว่าง และให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น ก็ถือเป็นการช่วยลดการใช่พลังงานไฟฟ้าเช่นกัน