วิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอางอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 
1. ควรเก็บเครื่องสำอางไว้ในบริเวณที่แห้ง ห่างจากความชื้น อีกทั้งควรอยู่ในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึง
2. ไม่ควรเปิดฝาเครื่องสำอางทิ้งไว้ ควรเปิดเมื่อต้องการใช้เท่านั้น และปิดให้แน่หลังการใช้งานทุกครั้ง เพราะหากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอากาศโดยตรงจะทำให้มีฝุ่นละออง หรือเชื้อโรคปนเปื้อนในเครื่องสำอาง อาจทำให้เกิดอาการแพ้ และอายุการใช้งานของเครื่องสำอางจะสั้นลงด้วย
3. ควรทำความสะอางบริเวณที่เก็บเครื่องสำอางให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องสำอาง เช่นแปรงแต่งหน้า ให้ทำความสะอาดหลังการใช้งานเป็นประจำ เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย
4. ก่อนใช้เครื่องสำอาง ต้องไม่ลืมดูวันเดือนปีที่ผลิต เพื่อป้องกันการใช้เครื่องสำอางที่หมดอายุ