จัดฟันมีประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาการขบเคี้ยวอาหารได้ดี้น เพราะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของฟันเก ฟันไม่สบกันนั้น จะทำให้เคี้ยวอาหารไม่เละเอียด รู้สึกเจ็บฟัน อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายด้วย นอกจากการดัดฟันจะช่วยเรื่องการเคี้ยวอาหารแล้ว ยังทำให้มีใบหน้าที่สวยงาม ยิ้มสวย แก้ไขไปหาการปวดขากรรไกร ลดการบาดเจ็บของเหงือ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งนำมาถึงปัญหาฟันผุ มีกลิ่นปาก ดังนั้นการจัดฟันเพื่อการเรียงตัวของฟันที่ดีนั้น จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ ช่วยให้ทำความสะอาดช่องปากได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อบุคลิกภาพและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น