เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปิดประชาชนอาเซียน ซึ่งจะส่งผลต่ออาชีพและการทำงานของใครหลายคนในอนาคต จึงทำให้เด็กนักเรียนหลายๆคน เลือกที่จะเรียนกวดวิชา เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคต ดังนั้น จุฬาติวเตอร์จึงเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่จะคอยส่งเสริมและสนับสนุนให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ด้วยการคัดเลือกติวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงในคณะและอาชีพที่น้องๆต้องการ น้องๆสามารถเรียนพิเศษกับจุฬาติวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเรียนเป็นกลุ่ม เรียนตัวต่อตัว เรียนที่บ้าน เพื่อการศึกษาหาความรู้ ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง เลือกจุฬาติวเตอร์ คุณจะไม่ผิดหวัง